Rasfoire documente

Ordinul 235/2024 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.471/332/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (11)-(13) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Hotarire din 2023 în Cauza P. împotriva României

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Ordinul 20.508/2024 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.463/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice, precum şi a componenţei nominale a acestuia

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Ordinul 1.280/2024 pentru modificarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.471/332/2022 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 165 alin. (1^1)-(1^3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Ordinul 377/2024 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru specia râs (Lynx lynx)

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Decizia 85/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Romi Mihăescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Decizia 84/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Teodor-Cătălin Vătafu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Decizia 83/2024 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Nicolae Sorescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Hotarirea 163/2024 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 358/2019 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a ecoturismului - context, viziune şi obiective - 2019-2029

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Decizia 512/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 211 lit. c) din Legea dialogului social nr. 62/2011, precum şi ale art. 1 alin. (2) din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, în interpretarea dată prin Decizia nr. 7 din 11 februarie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Decretul 207/2024 privind conferirea Ordinului Meritul Sanitar în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024

Decretul 206/2024 privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

publicat in M.Of. 184 din 06-mar-2024