Rasfoire documente

Actul Aditional 1/2024 pentru anul 2024 privind actualizarea Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020

publicat in M.Of. 173 din 04-mar-2024

Ordinul 734/2024 privind aprobarea actualizării Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti ''METROREX'' - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 697/2020, prin încheierea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2024

publicat in M.Of. 173 din 04-mar-2024

Ordinul 284/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Homorod, Unitatea de Producţie VII Homorod, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 173 din 04-mar-2024

Ordinul 234/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică aparţinând comunei Apold, Unitatea de Producţie VI Apold, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 173 din 04-mar-2024

Decretul 173/2024 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, precum şi a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

publicat in M.Of. 173 din 04-mar-2024

Legea 30/2024 pentru modificarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, precum şi a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

publicat in M.Of. 173 din 04-mar-2024