Rasfoire documente

Norma din 2024 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 210/2024 pentru aprobarea Normelor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Norma din 2024 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 135/2024 pentru aprobarea Normelor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Norma din 2024 cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 285/2024 pentru aprobarea Normelor cu privire la punerea în aplicare a prevederilor art. XV din Legea nr. 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 337/2024 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanţelor a unor împrumuturi pe pieţele externe de capital în sumă totală de până la 4 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligaţiuni denominate în euro cu maturitatea de 7 ani sau mai mult şi cu maturitatea de 12 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat ''Medium Term Notes'' şi desemnarea administratorilor tranzacţiei

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 129/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Plăieşii de Sus şi persoanei fizice Ilyes Andrei, Unitatea de Producţie XXV Plăieşii de Sus, judeţele Harghita şi Covasna

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 128/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică şi privată aparţinând comunei Cicârlău şi proprietate privată aparţinând Şcolii cu clasele I-VIII Ilba, Unitatea de Producţie I Comuna Cicârlău, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 61/2024 privind stabilirea cotei pentru decontarea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică pentru irigaţii, realizat în anul 2023

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 56/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 2 Nicoreşti din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Ordinul 55/2024 pentru aprobarea transmiterii unor bunuri din infrastructura secundară de irigaţii aparţinând domeniului privat al statului, aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare şi situată pe teritoriul Organizaţiei utilizatorilor de apă pentru irigaţii SPP 4 Aviaţie Tecuci din judeţul Galaţi, în proprietatea acestei organizaţii

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Hotarirea 113/2024 pentru modificarea art. 3 alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024

Decizia 598/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''acţiunilor îndreptate împotriva actelor administrative care nu mai pot fi revocate întrucât au intrat în circuitul civil şi au produs efecte juridice'' din cuprinsul dispoziţiilor art. 7 alin. (5) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

publicat in M.Of. 131 din 15-feb-2024