Rasfoire documente

Ordinul 381/C/2024 privind aprobarea tarifelor pentru informaţiile şi documentele eliberate din Buletinul procedurilor de insolvenţă

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Ordinul 380/C/2024 privind aprobarea tarifului pentru eliberarea de informaţii şi documente din registrul comerţului

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Ordinul 379/C/2024 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistenţă prestate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului prin oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Ordinul 168/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Composesorale Imper şi persoanelor fizice Marton Gyarfas, Mihaly Maria, Santa Andras şi Santa Terezia, Unitatea de Producţie II Imper, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Ordinul 160/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Agricole ''Comunitatea Urbarialiştilor Jdioara'' şi persoanelor fizice Cincu Doina Elena, Novăcescu Ioan şi Tătar Dorica, Unitatea de Producţie I Comunitatea Urbarialiştilor Jdioara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Ordinul 159/2024 pentru aprobarea amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinând Asociaţiei Urbariale ''Ceicana'' Ceica, Unitatea de Producţie I Ceicana, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Hotarirea 98/2024 privind aprobarea stemei comunei Vulpeni, judeţul Olt

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Hotarirea 97/2024 privind aprobarea stemei comunei Siliştea, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Hotarirea 96/2024 privind aprobarea stemei comunei Cernica, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Decizia 705/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024

Decizia 646/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 86 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

publicat in M.Of. 136 din 19-feb-2024