Rasfoire documente

Ordinul 266/2024 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.873/2016 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024

Ordinul 211/2024 pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza comunei Ciumani, judeţul Harghita

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024

Hotarirea 100/2024 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024

Hotarirea 99/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ''Vasile Goldiş'' al Judeţului Arad

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024

Hotarirea 91/2024 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea descrierii tehnice şi a adresei unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', precum şi transmiterea obiectivului de investiţii ''Sistem hidrotehnic Dunăre-Olt, Derivaţia Drăgăneşti, etapa I, judeţele Olt şi Teleorman'', a mijloacelor fixe şi terenurilor aferente ''Sistem hidrotehnic Olt-Vedea-Neajlov, Derivaţie Ipoteşti'' din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională ''Apele Române'', în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024

Hotarirea 89/2024 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi a unui imobil situat în localitatea Târgu Frumos, judeţul Iaşi, trecut în domeniul public al statului ca urmare a procedurii de dare în plată

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024

Decizia 603/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei ''stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situaţii'' din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024

Decizia 209/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 şi ale art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

publicat in M.Of. 121 din 12-feb-2024