Rasfoire documente

Ordinul 3.694/2024 privind structura anului şcolar 2024-2025

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024

Metodologie-Cadru din 2024 privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de masterat şi de doctorat

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024

Ordinul 3.693/2024 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în învăţământul superior în ciclurile de studii universitare de scurtă durată, de licenţă, de master şi de doctorat

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024

Hotarirea 5/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Schimbările demografice din Europa: un set de instrumente pentru acţiune - COM (2023) 577

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024

Hotarirea 4/2024 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Către o Europă mai rezilientă, mai competitivă şi mai durabilă - COM (2023) 558

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024

Hotarirea 3/2024 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024

Hotarirea 2/2024 privind validarea unor mandate de deputat

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024

Hotarirea 6/2024 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 111 din 07-feb-2024