Rasfoire documente

Instructiunile 1.861/2024 privind instituirea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024

Ordinul 464/2024 pentru completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 3.660/2023 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat ''Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor'', cod M.F.-D.G.V. 56-2-6, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor vamali din cadrul Autorităţii Vamale Române

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024

Decizia 57/2024 pentru acordarea autorizării SAP ROMANIA - S.R.L. şi SAP SE privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024

Decizia 56/2024 pentru acordarea autorizării Civitas Systems - S.R.L. privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024

Decizia 55/2024 privind acordarea autorizării pentru RED HAT LIMITED privind utilizarea echipamentelor de infrastructură 5G

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024

Decizia 54/2024 pentru modificarea anexei la Decizia prim-ministrului nr. 350/2022 privind constituirea Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine directe CEISD

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024

Decizia 53/2024 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela Briciu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024

Decizia 488/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. 86-89 din aceasta, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în ansamblul său, şi a dispoziţiilor art. I pct. 9 şi ale art. IX din aceasta

publicat in M.Of. 101 din 02-feb-2024