Rasfoire documente

Ordinul 4.665/2023 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2023

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Ordinul 1.871/2023 pentru publicarea acceptării amendamentului din 2023 la Regulamentul privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), Apendice C la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF), semnată la Berna la 9 mai 1980 şi modificată prin Protocolul din 1999, semnat la Vilnius la 3 iunie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 69/2001, aprobată prin Legea nr. 53/2002

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Decizia 456/2023 privind revocarea şi numirea unor membri ai Consiliului de administraţie al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Decizia 455/2023 privind numirea doamnei Nicoleta-Liliana Predescu în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Hotarirea 1.036/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Brăila, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Hotarirea 1.035/2023 privind trecerea unei suprafeţe de 1,54 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Hotarirea 1.034/2023 privind înscrierea unui imobil - clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Ordonanta urgenta 93/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată pentru sectoarele construcţii, agricol şi industria alimentară

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Decretul 1.330/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Decretul 1.329/2023 privind eliberarea din funcţie a unui procuror

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Decretul 1.328/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Decretul 1.327/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Decretul 1.326/2023 privind eliberarea din funcţie a unui judecător

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023

Hotarirea 128/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind brevetele esenţiale pentru standarde şi de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.001 - COM (2023) 232 final

publicat in M.Of. 993 din 01-noi-2023