Rasfoire documente

Rectificare din 2023 În anexa la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 603/2023 privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 976 şi 976 bis din 27 octombrie 2023

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Decizia 457/2023 pentru completarea Deciziei prim-ministrului nr. 295/2021 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.066/2023 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice şi incendiul produse în localităţile Câmpeni, judeţul Alba, Brazii, judeţul Arad, Greceşti, judeţul Dolj, Blăjani şi Buda, judeţul Buzău

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.064/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.063/2023 privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Televiziune pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.062/2023 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.061/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.060/1899 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru Agenţia Naţională pentru Sport din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.059/2023 privind suplimentarea bugetului Administraţiei Prezidenţiale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.054/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Ordonanta urgenta 94/2023 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 114/2021 pentru modificarea unor acte normative, precum şi reglementarea unor măsuri în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Decizia 367/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 87 alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Decizia 332/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (3) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Decretul 1.339/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023

Decretul 1.338/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 998 din 02-noi-2023