Rasfoire documente

Ordinul 1.140/2023 privind aprobarea ajutoarelor de stat individuale asociate Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanţează din cadrul componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, investiţia 4. Proiecte transfrontaliere şi multinaţionale - Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare, finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Ordinul 6.062/2023 privind aprobarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare pentru cultura de specialitate şi pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii, precum şi pentru stagiile de pregătire practică - curriculum în dezvoltare locală (CDL), pentru clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a învăţământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 a Cadrului naţional al calificărilor: Electrician sisteme fotovoltaice

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Ordinul 3.875/2023 privind aprobarea ajutoarelor de stat individuale asociate Programului pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru proiectele care se finanţează din cadrul componentei C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare, investiţia 4. Proiecte transfrontaliere şi multinaţionale - Procesoare cu consum redus de energie şi cipuri semiconductoare, finanţate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Decizia 120/2023 privind aprobarea actelor adiţionale nr. 2 la contractele de servicii publice prevăzute la art. 1-6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.453/2022 pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada decembrie 2022-11 decembrie 2032 în transportul feroviar public de călători, stabilirea unor condiţionalităţi pentru Autoritatea pentru Reformă Feroviară, operatorii de transport feroviar şi Compania Naţională de Căi Ferate ''C.F.R.'' - S.A., în vederea implementării obligaţiilor de serviciu public feroviar din România, precum şi pentru aprobarea metodologiilor de predare în cadrul contractelor de servicii publice cu atribuire directă a materialului rulant feroviar achiziţionat cu fonduri europene

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.052/2023 privind numirea domnului Dolachi-Pelin Constantin în funcţia de subprefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.051/2023 privind eliberarea domnului Grigoraş Marian din funcţia de subprefect al judeţului Iaşi

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.046/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Fondului pentru Mediu, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării, şi comasarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului MF 149664 la numărul MF 149663, ca urmare a înscrierii bunurilor imobile în aceeaşi carte funciară

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.044/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sălaj

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.043/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunului înscris cu nr. MF 145347, aflat în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Decretul 1.325/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Legea 302/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Decretul 1.324/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Legea 301/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 125/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Decretul 1.323/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Legea 300/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Decretul 1.322/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023

Legea 299/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2022 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

publicat in M.Of. 997 din 02-noi-2023