Rasfoire documente

Ordinul 3.623/2023 privind aprobarea procedurii de transmitere a informaţiilor suplimentare de către producătorii şi importatorii de produse din tutun încălzit cu privire la încadrarea produselor în una dintre categoriile produse din tutun pentru fumat sau produse din tutun care nu arde, precum şi a formatului pentru notificare

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Metodologie din 2023 de raportare a administratorului sistemului de garanţie-returnare

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Ordinul 2.673/2023 pentru aprobarea Metodologiei de raportare a administratorului sistemului de garanţie-returnare

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.040/2023 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Institutului de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară din subordinea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.039/2023 privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice, adresei poştale şi valorilor de inventar ale bunurilor imobile cu nr. M.F. 26540 şi cu nr. M.F. 26550 înscrise în domeniul public al statului, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor - Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Prahova, precum şi trecerea unor părţi din acestea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.038/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi a descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.028/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Varianta de ocolire Timişoara Sud''

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023

Hotarirea 1.027/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) - Oar (Graniţa Româno-Ungară - Drum Expres M49 Ungaria)''

publicat in M.Of. 995 din 02-noi-2023