Rasfoire documente

Ordinul 21.251/2023 privind serviciile furnizate prin cloudul privat guvernamental şi serviciile furnizate prin platforma de cloud guvernamental

publicat in M.Of. 983 din 30-oct-2023

Hotarirea 1.016/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

publicat in M.Of. 983 din 30-oct-2023

Hotarirea 129/2023 referitoare la Semestrul European 2023 - pachetul de primăvară: Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Semestrul European 2023 - pachetul de primăvară - COM (2023) 600 final; Propunere de Decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre - COM (2023) 599 final; Document de lucru al Serviciilor Comisiei - Raportul de ţară din 2023 privind România care însoţeşte documentul Recomandare de Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2023 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2023 - SWD (2023) 623 final; Recomandare de Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2023 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2023 - COM (2023) 623 final

publicat in M.Of. 983 din 30-oct-2023

Hotarirea 113/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/59/UE în ceea ce priveşte măsurile de intervenţie timpurie, condiţiile pentru declanşarea procedurii de rezoluţie şi finanţarea măsurilor de rezoluţie - COM (2023) 227 final

publicat in M.Of. 983 din 30-oct-2023

Hotarirea 112/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 806/2014 în ceea ce priveşte măsurile de intervenţie timpurie, condiţiile pentru declanşarea procedurii de rezoluţie şi finanţarea măsurilor de rezoluţie - COM (2023) 226 final

publicat in M.Of. 983 din 30-oct-2023

Hotarirea 111/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2014/49/UE în ceea ce priveşte domeniul de aplicare al protecţiei depozitelor, utilizarea fondurilor schemelor de garantare a depozitelor, cooperarea transfrontalieră şi transparenţa - COM (2023) 228 final

publicat in M.Of. 983 din 30-oct-2023