Rasfoire documente

Hotarirea 116/2023 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancţiuni, inclusiv sancţiuni penale, pentru infracţiunile de poluare - COM (2023) 273 final

publicat in M.Of. 982 din 30-oct-2023

Hotarirea 115/2023 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei (UE) 2017/1.324 în ceea ce priveşte continuarea participării Uniunii la Parteneriatul în domeniul cercetării şi inovării în zona mediteraneeană (PRIMA) în cadrul programului Orizont Europa - COM (2023) 359 final

publicat in M.Of. 982 din 30-oct-2023

Hotarirea 114/2023 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/852 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 mai 2017 privind mercurul în ceea ce priveşte amalgamul dentar şi alte produse cu adaos de mercur care fac obiectul unor restricţii de fabricaţie, import şi export - COM (2023) 395 final

publicat in M.Of. 982 din 30-oct-2023

Instructiunile 171/2023 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 982 din 30-oct-2023

Decizia 497/2023 [R/R] referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 175/2022 pentru stabilirea unor măsuri privind obiectivele de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice în curs de execuţie, precum şi a altor proiecte de interes public major care utilizează energie regenerabilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, şi a dispoziţiilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 175/2022

publicat in M.Of. 982 din 30-oct-2023