Rasfoire documente

Ordinul 2.669/2023 privind stabilirea punctelor relevante ale lanţului de aprovizionare cu apă şi a cerinţelor de monitorizare pentru substanţele incluse pe lista de supraveghere prevăzută la art. 13 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, precum şi pentru parametrii microcistină LR, uraniu şi PFAS total şi/sau suma PFAS

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Actul din 2023 Stabilirea punctelor relevante şi a cerinţelor de monitorizare pentru substanţele incluse pe lista de supraveghere, precum şi a cerinţelor de monitorizare pentru parametrii microcistină LR, uraniu, PFAS total şi/sau suma PFAS în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Actul din 2023 Stabilirea punctelor relevante şi a cerinţelor de monitorizare pentru substanţele incluse pe lista de supraveghere, precum şi a cerinţelor de monitorizare pentru parametrii microcistină LR, uraniu, PFAS total şi/sau suma PFAS în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman sau în apa brută

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Decizia 4/2023 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 5/2021 privind aprobarea procedurii de control şi evaluare a unităţilor farmaceutice cu privire la Regulile de bună practică farmaceutică

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Ordinul 5.897/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 2 din satul Căţelu, comuna Glina, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Actul din 2023 Stabilirea punctelor relevante şi a cerinţelor de monitorizare pentru substanţele incluse pe lista de supraveghere, precum şi a cerinţelor de monitorizare pentru parametrii microcistină LR, uraniu, PFAS total şi/sau suma PFAS în sistemul de aprovizionare cu apă potabilă

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Actul din 2023 Stabilirea punctelor relevante şi a cerinţelor de monitorizare pentru substanţele incluse pe lista de supraveghere, precum şi a cerinţelor de monitorizare pentru parametrii microcistină LR, uraniu, PFAS total şi/sau suma PFAS în bazinele hidrografice aferente punctelor de captare a apei destinate consumului uman sau în apa brută

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Ordinul 3.414/2023 privind stabilirea punctelor relevante ale lanţului de aprovizionare cu apă şi a cerinţelor de monitorizare pentru substanţele incluse pe lista de supraveghere prevăzută la art. 13 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului uman, precum şi pentru parametrii microcistină LR, uraniu şi PFAS total şi/sau suma PFAS

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023

Ordinul 1.865/2023 privind modificarea capitolului 3.2 din anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 2.401/2022 pentru aprobarea Strategiei Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. privind dezvoltarea parcărilor sigure şi securizate pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri expres din administrare

publicat in M.Of. 988 din 31-oct-2023