Rasfoire documente

Hotarirea 1.025/2023 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administraţia Naţională ''Apele Române'', aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

publicat in M.Of. 986 din 30-oct-2023

Ordinul 788/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară

publicat in M.Of. 986 din 30-oct-2023

Ordinul 3.392/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară

publicat in M.Of. 986 din 30-oct-2023

Ordinul 2.668/2023 privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru şase exemplare din specia Pelecanus crispus

publicat in M.Of. 986 din 30-oct-2023

Ordinul 380/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 232/313/130/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară

publicat in M.Of. 986 din 30-oct-2023