Rasfoire documente

Hotarirea 1.023/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Companiei Naţionale ''Administraţia Canalelor Navigabile'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 985 din 30-oct-2023

Hotarirea 1.024/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 al Regiei Autonome ''Registrul Auto Român'', aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 985 din 30-oct-2023

Ordinul 5.945/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Edu4Joy pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit ''Edu4Joy'' din municipiul Sibiu, judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 985 din 30-oct-2023

Ordinul 1.937/2023 pentru modificarea Reglementărilor privind omologarea, agrearea şi efectuarea inspecţiei tehnice periodice a vehiculelor destinate transportului anumitor mărfuri periculoase - RNTR 3, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.134/2005

publicat in M.Of. 985 din 30-oct-2023

Hotarirea 1.026/2023 privind aprobarea normativelor de cheltuieli şi a devizului estimativ de cheltuieli aferente evenimentului ''Forumul global privind viitorul educaţiei şi al competenţelor 2030, ediţia a V-a'', organizat în cadrul proiectului Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ''Educaţia 2030'', în perioada 6-8 decembrie 2023

publicat in M.Of. 985 din 30-oct-2023