Rasfoire documente

Circulara 48/2023 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din aur cu tema 150 de ani de la naşterea lui Dimitrie Paciurea

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Ordinul 6.559/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.151/2023 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2023-2024

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Ordinul 6.548/2023 privind aprobarea unităţilor de învăţământ preuniversitar care pilotează descentralizarea curriculară la nivelul învăţământului primar, gimnazial şi liceal teoretic

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Ordinul 6.547/2023 privind aprobarea unităţilor de învăţământ preuniversitar care pilotează descentralizarea curriculară la nivelul învăţământului liceal filieră tehnologică formă de învăţământ cu frecvenţă zi şi cu frecvenţă seral şi la nivelul învăţământului postliceal

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Ordinul 6.546/2023 privind aprobarea programului şcoală-pilot pentru Şcoala Gimnazială ''Mihai Viteazul'' din localitatea Brăila, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Ordinul 2.223/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid privind metodele de prevenire şi control al pătrunderii radonului în clădirile noi, indicativ RTC 7-2022''

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Ordinul 181/2023 privind aprobarea condiţiilor procesului de fuziune, divizare sau transfer de afaceri de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă care la data intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 nu îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. B pct. (x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Decizia 148/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 11 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, ale art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi ale art. 40 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Decretul 1.313/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2023 privind cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Legea 295/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2023 privind cadrul de desfăşurare a sprijinului financiar şi tehnic acordat de sistemul financiar-bancar în procesul de autorizare şi derulare a fondurilor destinate beneficiarilor programelor gestionate de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Decretul 1.312/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2023 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023

Legea 294/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2023 pentru modificarea şi completarea art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România

publicat in M.Of. 973 din 26-oct-2023