Rasfoire documente

Hotarirea 1.004/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale de sănătate pentru perioada 2023-2030

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Conditie din 2023 CONDIŢII ŞI CERINŢE de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Conditie din 2023 CONDIŢII ŞI CERINŢE de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Ordinul 418/2023 privind aprobarea condiţiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Rectificare din 2023 în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 15 septembrie 2023

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Ordinul 132/2023 privind aprobarea condiţiilor şi cerinţelor de biosecuritate pentru exploataţiile de creştere a porcinelor din România

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Hotarirea 1.003/2023 privind declasificarea informaţiilor cuprinse în documente emise în perioada 1956-1989 de structuri ale Departamentului Securităţii Statului, aflate în gestiunea Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Hotarirea 997/2023 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale ''UNIFARM'' - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Decretul 1.311/2023 privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Mare Ofiţer

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Decretul 1.310/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Ofiţer

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Decretul 1.309/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023

Decretul 1.308/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 962 din 24-oct-2023