Rasfoire documente

Ordinul 449/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul întreprinderilor din cadrul sectorului agricol şi industriei alimentare

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Hotarirea 64/2023 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Hotarirea 63/2023 privind completarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Hotarirea 102/2023 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 124/2020 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Hotarirea 101/2023 privind încetarea prin demisie a unui mandat de vicepreşedinte al Institutului Cultural Român

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Decretul 1.303/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Legea 289/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 137/2022 privind stabilirea cadrului instituţional, precum şi a măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro şi de abrogare a Directivei 98/79/CE şi a Deciziei 2010/227/UE a Comisiei

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Decretul 1.302/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Legea 288/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 136/2022 pentru modificarea unor acte normative

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Decretul 1.301/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2023 privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Legea 287/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2023 privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Decretul 1.300/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Legea 286/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea gestionării fondurilor europene nerambursabile destinate dezvoltării regionale

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Decretul 1.299/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023

Legea 285/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/1998 privind finanţarea şi din alte surse decât bugetul de stat a unor activităţi specifice de administrare a rezervelor de stat

publicat in M.Of. 961 din 24-oct-2023