Rasfoire documente

Ordinul 2.219/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid privind metodele de remediere în clădiri existente pentru reducerea nivelului de expunere la radon, indicativ RTC 6-2022''

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023

Hotarirea 95/2023 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea administrativă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, aprobat prin Hotărârea Colegiului de conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 20/2023

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023

Regulament din 2023 privind desemnarea operatorului desemnat al pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023

Ordinul 94/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind desemnarea operatorului desemnat al pieţei de energie electrică

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023

Ordinul 2.085/2023 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023

Hotarirea 1.009/2023 privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Acumulare nepermanentă Corbeşti, judeţul Bihor''

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023

Hotarirea 1.008/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Reamenajare intersecţie DN 66 km 180 + 555 cu sens giratoriu în localitatea Haţeg'', precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023

Decizia 411/2023 [R/R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 şi ale art. 37 alin. (2) şi (5) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

publicat in M.Of. 967 din 25-oct-2023