Rasfoire documente

Hotarirea 1.006/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale de vaccinare în România pentru perioada 2023-2030

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Decizia 2/2023 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 3/2008 privind aprobarea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Farmaciştilor din România şi stabilirea procedurii de încasare

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Decizia 1/2023 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 1/2007 privind întocmirea şi eliberarea Certificatului profesional curent

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Ordinul 95/2023 privind modificarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de agregare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 196/2020

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Ordinul 2.650/2023 privind completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.601/2013 pentru aprobarea listei cu aplicaţii care beneficiază de derogare de la restricţia prevăzută la art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 322/2013 privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Ordinul 297/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Norma din 2023 privind certificarea operatorilor aeronavelor de stat

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023

Ordinul M.239/2023 pentru aprobarea Normelor privind certificarea operatorilor aeronavelor de stat

publicat in M.Of. 966 din 25-oct-2023