Rasfoire documente

Hotarirea 1.005/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale şi combaterea fenomenului de rezistenţă la antimicrobiene în România pentru perioada 2023-2030

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Ghid din 2023 privind utilizarea soluţiilor de înregistrare la distanţă a clienţilor în temeiul art. 13 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Instructiunile 4/2023 pentru aplicarea Ghidului privind utilizarea soluţiilor de înregistrare la distanţă a clienţilor în temeiul art. 13 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/849

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Decizia 3/2023 pentru modificarea şi completarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Farmaciştilor din România nr. 4/2004 privind acordarea certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Ordinul 6.047/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Societăţii Comerciale Grădiniţa de Poveste - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa de Poveste din oraşul Otopeni, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Rezolutia MSC.496(105)/2022 Amendamente la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023

Ordinul 1.824/2023 privind publicarea acceptării amendamentelor la Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare, aşa cum a fost amendată, adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.496(105) a Comitetului de siguranţă maritimă din 28 aprilie 2022

publicat in M.Of. 964 din 25-oct-2023