Rasfoire documente

Legea 282/2023 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 950 din 20-oct-2023

Ordinul 3.956/2023 pentru aprobarea modului de decontare a primelor de carieră, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile

publicat in M.Of. 950 din 20-oct-2023

Hotarirea 27/2023 pentru modificarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, adoptat prin Hotărârea Adunării generale naţionale a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România nr. 2/2009

publicat in M.Of. 950 din 20-oct-2023

Ordinul 2.221/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Ghid privind managementul şi monitorizarea informaţiilor generate în sistem BIM, indicativ RTC 8-2022''

publicat in M.Of. 950 din 20-oct-2023

Rezolutia MSC.506(105)/2022 - Amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (cod MODU 2009)

publicat in M.Of. 950 din 20-oct-2023

Ordinul 1.864/2023 privind acceptarea amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranţă maritimă al Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia MSC.506(105) din 28 aprilie 2022

publicat in M.Of. 950 din 20-oct-2023

Decretul 1.276/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

publicat in M.Of. 950 din 20-oct-2023