Rasfoire documente

Procedura din 2023 de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în regim salarial, independent sau în regim de voluntariat pe teritoriul României

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023

Hotarirea 25/2023 privind aprobarea Procedurii de eliberare a avizului anual pentru exercitarea profesiilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, în regim salarial, independent sau în regim de voluntariat pe teritoriul României

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023

Ordinul 3.575/2023 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023

Hotarirea 1.001/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023

Hotarirea 1.000/2023 privind aprobarea decertificării definitive a unor cheltuieli aferente anului contabil 2021-2022 pentru proiectele finanţate prin Programul operaţional Capital uman

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023

Hotarirea 998/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 559/2023 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă pentru combaterea efectelor fenomenelor meteorologice deosebite în anul 2023

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023

Hotarirea 100/2023 privind validarea unui mandat de senator

publicat in M.Of. 957 din 23-oct-2023