Rasfoire documente

Ordinul 2.627/2023 pentru modificarea anexelor nr. 3 şi 4 la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.630/2023 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada iunie 2023-14 mai 2024

publicat in M.Of. 954 din 23-oct-2023

Ordinul 1.863/2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.448/2023 pentru aprobarea listei proiectelor analizate, aprobate şi propuse spre implementare potrivit prevederilor art. 11^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, precum şi pentru mandatarea companiei naţionale care administrează infrastructura feroviară pentru constituirea parteneriatelor şi pentru încheierea protocoalelor de implementare a proiectelor

publicat in M.Of. 954 din 23-oct-2023

Actul din 2023 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT pentru realizarea de investiţii în infrastructura de transport naval aferentă Programului Transport (PT 2021-2027), prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale

publicat in M.Of. 954 din 23-oct-2023

Ordinul 1.848/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura de transport naval aferentă Programului Transport (PT 2021-2027), prioritatea 7 - Dezvoltarea transportului naval şi multimodal, obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea unei reţele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile şi intermodale

publicat in M.Of. 954 din 23-oct-2023

Hotarirea 980/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei

publicat in M.Of. 954 din 23-oct-2023

Decizia 420/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 954 din 23-oct-2023

Decizia 414/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 685 alin. (7) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

publicat in M.Of. 954 din 23-oct-2023