Rasfoire documente

Ordinul 6.517/2023 privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, a tipurilor de burse, a duratei stagiului unei burse, a domeniilor de interes ale României pentru care se acordă bursele şi a cuantumului burselor lunare în valută, pe ţări, în anul 2024, pentru bursele instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Ordinul 6.198/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. EDUWORLD - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''MY UNIVERSE'' din municipiul Bucureşti, sectorul 5

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Ordinul 6.023/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 2 din comuna Periş, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Ordinul 6.020/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Dăeşti, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Ordinul 6.019/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei ''Alternative Educational Resources'' pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Montessori Braşov din municipiul Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Ordinul 6.016/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Special ''Gheorghe Atanasiu'' din municipiul Timişoara, judeţul Timiş

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Hotarirea 969/2023 privind aprobarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului ''Copii protejaţi, România sigură'' 2023-2027

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Decizia 400/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 56 din Legea nr. 310/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023

Decizia 394/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (2) şi (3) şi ale art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 942 din 18-oct-2023