Rasfoire documente

Hotarirea 978/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ale unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Argeş, Bistriţa-Năsăud, Buzău, Constanţa, Arad şi Harghita, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 977/2023 privind trecerea unei părţi din imobilul 528 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Sibiu, judeţul Sibiu, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 976/2023 privind înscrierea imobilului 542 situat în municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 975/2023 privind trecerea unei suprafeţe de 2 ha teren cu destinaţie agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 974/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară - RATEN, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri mobile

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 973/2023 privind înscrierea imobilelor situate în Strada Ursului nr. 2-4, bl. 1 (fost nr. 6-12) şi nr. 2/A, municipiul Arad, judeţul Arad, intabulate în cărţile funciare nr. 345367 Arad şi nr. 345513 Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Educaţiei, pentru Universitatea ''Aurel Vlaicu'' din Arad

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 968/2023 privind acceptarea de către statul român a donaţiei unor bunuri mobile, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestor bunuri

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 967/2023 privind actualizarea descrierii tehnice a unei construcţii aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Dâmboviţa şi trecerea acesteia din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 966/2023 privind trecerea unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Penitenciarului Focşani din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Hotarirea 952/2023 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a donaţiei

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023

Decizia 437/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

publicat in M.Of. 946 din 19-oct-2023