Rasfoire documente

Hotarirea 3/2023 privind modificarea şi completarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei de inspector de integritate în cadrul Agenţiei Naţionale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului Naţional de Integritate nr. 3/2008

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Ordinul 6.515/2023 privind acreditarea domeniului de doctorat ''Informatică economică'' în cadrul Şcolii Doctorale de Ştiinţe Economice ''Eugeniu Carada'', organizată la Universitatea din Craiova

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Ordinul 6.026/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Gheorghe Şincai'' Floreşti din comuna Floreşti, judeţul Cluj, pentru structura Grădiniţa cu Program Prelungit ''Castelul Piticilor'' din comuna Floreşti, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Ordinul 6.024/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ''Dimitrie Leonida'' din municipiul Bucureşti, sectorul 2

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Ordinul 6.017/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 86 din municipiul Bucureşti, sectorul 3

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Ordinul 6.015/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''Sfântul Nectarie'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Ordinul 6.013/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Constantin Brâncuşi'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Decizia 10/2023 privind încetarea administrării acordate prin Licenţa de dare în administrare nr. 3.309/2000 pentru exploatarea resurselor de nisip şi pietriş din perimetrul Moţca-Amonte, judeţul Iaşi, încheiată între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Municipiul Paşcani, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 220/2021

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Hotarirea 981/2023 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în sensul actualizării codului de clasificaţie, a datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului român şi în administrarea Ministerului Finanţelor - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti, precum şi trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcţiune, în vederea casării şi demolării

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Hotarirea 979/2023 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Tulcea

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Decretul 1.268/2023 pentru promulgarea Legii privind modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Legea 281/2023 privind modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Decretul 1.267/2023 pentru promulgarea Legii privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023

Legea 280/2023 privind accesul cu prioritate pentru femei gravide, precum şi pentru persoane însoţite de copii cu vârsta de până la 5 ani

publicat in M.Of. 944 din 19-oct-2023