Rasfoire documente

Ordinul 6.186/2023 privind ridicarea acreditării şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Creşa pentru Educaţie Timpurie Târgovişte din municipiul Târgovişte, judeţul Dâmboviţa

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 6.171/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Kinderland'' din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 6.170/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională Specială ''Samus'' Cluj-Napoca din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 6.035/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Profesională ''George Coşbuc'' din comuna Medieşu Aurit, judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 6.011/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Centrul Educaţional Moara Vlăsiei pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Româno-Finlandeză ''Al.D. Ghica'' Moara Vlăsiei din comuna Moara Vlăsiei, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 6.006/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Universităţii ''Spiru Haret'' Bucureşti pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Colegiul Terţiar Nonuniversitar ''Spiru Haret'' din municipiul Câmpulung, judeţul Argeş

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 5.978/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Penticostal din municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 5.946/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Happy Univers - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Happy Univers'' din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 5.939/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Nuferilor Lilo House - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal şi prelungit ''Lilo Club'' din satul Roşu, comuna Chiajna, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 5.931/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Seminarul Teologic Ortodox ''Sfântul Nicolae'' din municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Ordinul 5.892/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Domnul Tudor'' din municipiul Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Hotarirea 965/2023 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condiţiilor generale şi specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziţie aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Hotarirea 964/2023 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 104/1992 privind unele măsuri pentru impulsionarea încasării tarifelor de transport în trenurile de călători

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023

Hotarirea 953/2023 privind modificarea descrierii tehnice, precum şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila

publicat in M.Of. 937 din 17-oct-2023