Rasfoire documente

Norma din 2023 specifică de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Ordinul 6.162/2023 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2023-2024

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Actul din 2023 Măsuri organizatorice în vederea avizării structurii organizatorice, precum şi a modificării acesteia pentru spitalele publice din reţeaua sanitară proprie a ministerelor, altele decât cele ale Ministerului Sănătăţii, a instituţiilor publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Actul din 2023 Măsuri organizatorice în vederea aprobării structurii organizatorice, precum şi a modificării acesteia pentru spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Actul din 2023 Condiţiile şi metodologia privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Ordinul 3.473/2023 pentru stabilirea condiţiilor şi metodologiei privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice şi avizarea modificării acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice şi a modificării acesteia

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Ordinul 1.440/2023 privind acordarea burselor ''Eugen Ionescu'' în anul universitar 2023-2024

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023

Ordinul 130/2023 pentru aprobarea Normelor specifice de aplicare a Legii nr. 122/2023 privind exploataţiile de creştere a porcinelor şi combaterea pestei porcine africane în România

publicat in M.Of. 936 din 17-oct-2023