Rasfoire documente

Ordinul 6.497/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Ordinul 5.927/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Pesceana, judeţul Vâlcea

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Ordinul 5.925/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Play To Learn pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''Explore 100'' din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Ordinul 5.923/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Complex Educaţional Tumi - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Tumi'' din comuna Chiajna, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Ordinul 5.916/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei pentru Educaţie şi Ştiinţă Hermann Oberth pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială ''Hermann Oberth'' din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Ordinul 3.428/2023 privind clasarea imobilului aflat la adresa poştală Piaţa Republicii nr. 52, municipiul Turda, judeţul Cluj, în Lista monumentelor istorice, în categoria m - monumente, II - arhitectură, grupa valorică A, cu denumirea Teatrul Naţional ''Aureliu Manea'' Turda

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Ordinul 3.167/2023 privind clasarea de urgenţă în Lista monumentelor istorice a unor imobile în cadrul monumentului istoric clasat în categoria ansamblu Penitenciarul Piteşti - Fosta închisoare a deţinuţilor politici, situat în municipiul Piteşti, judeţul Argeş, şi schimbarea denumirii unor componente ale ansamblului

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Ordinul 509/2023 pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de minimis privind susţinerea operatorilor din turism pentru dezvoltarea activităţii de incoming, aprobată prin Ordinul ministrului antreprenoriatului şi turismului nr. 1.759/2022

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023

Decizia 369/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (2) şi (3) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 923 din 13-oct-2023