Rasfoire documente

Hotarirea 958/2023 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 922 din 12-oct-2023

Hotarirea 957/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

publicat in M.Of. 922 din 12-oct-2023

Hotarirea 956/2023 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital

publicat in M.Of. 922 din 12-oct-2023

Hotarirea 955/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei

publicat in M.Of. 922 din 12-oct-2023

Hotarirea 954/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 922 din 12-oct-2023

Decizia 415/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

publicat in M.Of. 922 din 12-oct-2023