Rasfoire documente

Ordinul 93/2023 privind aprobarea valorilor preţurilor de referinţă pentru energia termică livrată în SACET din centrale cu unităţi de cogenerare care nu beneficiază de scheme de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă, aplicabile în perioada noiembrie-decembrie 2023 şi semestrul I al anului 2024

publicat in M.Of. 921 din 12-oct-2023

Ordinul 92/2023 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referinţă pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficienţă şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2024

publicat in M.Of. 921 din 12-oct-2023

Ordinul 91/2023 privind aprobarea preţurilor de referinţă ale energiei electrice produse în cogenerare de înaltă eficienţă, care beneficiază de bonus

publicat in M.Of. 921 din 12-oct-2023

Decizia 428/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Ana-Maria Alexandru-Trotea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi

publicat in M.Of. 921 din 12-oct-2023

Hotarirea 943/2023 privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Amenajare râu Trotuş şi afluenţi, judeţul Harghita''

publicat in M.Of. 921 din 12-oct-2023

Hotarirea 942/2023 privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea ''Ştefan cel Mare'' din Suceava, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii acestora în cartea funciară

publicat in M.Of. 921 din 12-oct-2023

Hotarirea 934/2023 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 612 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, trecerea imobilului 612 din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul privat al municipiului Tecuci, judeţul Galaţi, modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi modificarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului şi a drepturilor reale supuse inventarierii

publicat in M.Of. 921 din 12-oct-2023