Rasfoire documente

Legea 101/2006 serviciului de salubrizare a localităţilor - Republicare

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Decizia 15/2CN/2023 pentru modificarea art. 3 alin. (4) din anexa nr. 3 la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 16/2CN/2021 privind reglementarea sistemului de educaţie medicală continuă pentru medicii stomatologi, a criteriilor şi normelor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă şi a lectorilor, precum şi a procedurilor de evaluare şi creditare a formelor de educaţie medicală continuă adresate medicilor stomatologi

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Decizia 14/2CN/2023 pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 6/2CN/2023 privind organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Decizia 11/2CN/2023 privind aprobarea componenţei Comisiei Electorale Centrale pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2023-2027

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Decizia 10/2CN/2023 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2023-2027

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Norma 34/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2017 privind utilizarea activului personal net al participantului la un fond de pensii administrat privat

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Circulara 44/2023 privind lansarea în circuitul numismatic a unei monede din argint cu tema 100 de ani de la naşterea lui Ion Popescu-Gopo

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Ordinul 6.037/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Alfred Fronius'' din municipiul Bucureşti, sectorul 2

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Ordinul 6.034/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă din localitatea Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Ordinul 6.032/2023 privind acordarea acreditării unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Pedagogic ''Ştefan Bănulescu'' din municipiul Călăraşi, judeţul Călăraşi

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Ordinul 6.031/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială Cristeşti din comuna Cristeşti, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Ordinul 295/2023 privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023

Ordinul 159/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 187/2014

publicat in M.Of. 920 din 12-oct-2023