Rasfoire documente

Norma 31/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 23/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii facultative

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Ordinul 6.051/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic sat Vladia, comuna Dragomireşti, judeţul Vaslui

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Ordinul 6.050/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul German Sebeş din municipiul Sebeş, judeţul Alba

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Ordinul 6.048/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară ''Montessori'' din municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Ordinul 6.042/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG Education Făgăraş din municipiul Făgăraş, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Ordinul 6.041/2023 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic ''Costin D. Neniţescu'' din municipiul Brăila, judeţul Brăila

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Ordinul 1.826/2023 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind procesul de mentenanţă a instalaţiilor feroviare de control-comandă şi semnalizare terestre utilizate pe reţeaua feroviară din România aflată în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''CFR'' - S.A.

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Hotarirea 935/2023 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 3336 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unor părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Murfatlar, judeţul Constanţa, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023

Decizia 422/2023 referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

publicat in M.Of. 926 din 13-oct-2023