Rasfoire documente

Criterii din 2023 generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Ordinul 6.463/2023 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Ordinul 6.452/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Hotarirea 926/2023 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii ''Sistem informatic pentru evidenţa clinică a secţiilor A.T.I. (S.I.E.C. - A.T.I.) ''

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Hotarirea 910/2023 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale Lugaşu-Huedin, inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică''

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Decizia 412/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) lit. b), ale art. 7 alin. (1) şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România, precum şi ale art. 11 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Decretul 1.235/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023

Decretul 1.234/2023 privind acreditarea unui ambasador

publicat in M.Of. 913 din 10-oct-2023