Rasfoire documente

Ghid din 2023 privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor [art. 9 alin. (12) din CCPRRR]

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Ghid din 2023 privind indicatorii din planurile de redresare ale CPC-urilor [art. 9 alin. (5) din CCPRRR]

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Norma 33/2023 pentru aplicarea Ghidului ESMA privind indicatorii din planurile de redresare ale contrapărţilor centrale (CPC) şi a Ghidului ESMA privind scenariile din planurile de redresare ale CPC-urilor

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Ordinul 6.177/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Nicolae Drăgan'' din comuna Galda de Jos, judeţul Alba

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Hotarirea 925/2023 privind reaprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ''Punerea în siguranţă a digului de pe malul drept al fluviului Dunărea, pe braţul Borcea, în zona comunei Stelnica, judeţul Ialomiţa - etapa I+II''

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023

Hotarirea 904/2023 privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale ''Conductă de transport gaze naturale Gherceşti-Jitaru (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecţie catodică şi fibră optică)''

publicat in M.Of. 912 din 10-oct-2023