Rasfoire documente

Ordinul 160/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului necompetitiv de proiecte - cod: PNRR/2023/C.7/I.8/1, componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Circulara 47/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2023

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Circulara 46/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în euro începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2023

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Circulara 45/2023 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 septembrie-23 octombrie 2023

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Ordinul 21.207/2023 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 498/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu atribuţii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Ordinul 6.494/2023 privind aprobarea cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare, organizate cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat, în anul universitar 2023-2024

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Ordinul 1.612/2023 privind documentele care pot fi solicitate conform art. 61 alin. (5) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Hotarirea 951/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Hotarirea 945/2023 privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificaţie şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, şi modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Hotarirea 944/2023 privind modificarea anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin actualizarea valorii de inventar, codului de clasificaţie şi elementelor de descriere tehnică ale imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Hotarirea 936/2023 privind schimbarea denumirii Muzeului de Artă Eneolitică Cucuteni Piatra-Neamţ în Muzeul de Artă Eneolitică Cucuteni ''Gheorghe Dumitroaia'' Piatra-Neamţ

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023

Hotarirea 931/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor radio, precum şi a Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică

publicat in M.Of. 919 din 12-oct-2023