Rasfoire documente

Decizia 342/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 442 şi 443 din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Declaratia 2/2023 privind atacurile teroriste îndreptate împotriva Statului Israel şi a populaţiei civile

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Ordinul 6.183/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul ''Andrei Mureşanu'' din municipiul Braşov, judeţul Braşov

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Ordinul 6.180/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Lupeni din municipiul Lupeni, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Ordinul 6.172/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Pontica'' din municipiul Constanţa, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Ordinul 6.033/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Asociaţiei Mari Help din municipiul Craiova, judeţul Dolj, pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară ''Hippocrate'' din municipiul Craiova, judeţul Dolj

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Hotarirea 927/2023 pentru completarea Strategiei naţionale privind economia circulară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.172/2022

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Decizia 384/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale art. 7 lit. j) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023

Decizia 368/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 5 şi alin. (2) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 918 din 11-oct-2023