Rasfoire documente

Decizia 1.032/2023 privind sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj CRUX INSURANCE BROKER - S.R.L., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Ordinul 6.174/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Creşa Irina - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Creşa Irina din municipiul Bucureşti, sectorul 6

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Ordinul 6.173/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic Negru Vodă din oraşul Negru Vodă, judeţul Constanţa

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Ordinul 6.057/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie Fundaţiei Naţionale pentru Copii şi Tineret ''Ecaterina Teodoroiu'' pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Creşa ''Sfânta Ecaterina'' din municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Ordinul 6.055/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială ''Szent Istvan''

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Ordinul 6.045/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie S.C. Avangarde Kids - S.R.L. pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa ''Avangarde Kids'' din oraşul Voluntari, judeţul Ilfov

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Hotarirea 941/2023 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Teatrului Naţional ''Mihai Eminescu'' din Timişoara

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Hotarirea 940/2023 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mehedinţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Hotarirea 939/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0756 Ploieşti

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Hotarirea 938/2023 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Oradea, respectiv în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră ''Avram Iancu'' Oradea, ca urmare a reevaluării şi schimbării unităţii de administrare pentru unele părţi din aceste imobile

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023

Hotarirea 930/2023 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ''Autostrada Buzău-Focşani''

publicat in M.Of. 917 din 11-oct-2023