Rasfoire documente

Regulament din 2023 de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Ordinul 6.451/2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Metodologie din 2023 de organizare a Programului ''Şcoala altfel''

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Ordinul 6.479/2023 privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului ''Şcoala altfel''

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Hotarirea 32/2023 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Parlamentului României nr. 8/2022 privind constituirea Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul securităţii naţionale

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Hotarirea 31/2023 pentru modificarea anexei la Hotărârea Parlamentului României nr. 11/2021 privind aprobarea componenţei nominale şi a conducerii Delegaţiei permanente a Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Decretul 1.233/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Legea 272/2023 pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Decretul 1.232/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Legea 271/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a VIII-a - zone cu resurse turistice

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Decretul 1.231/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Legea 270/2023 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2022 privind reglementarea unei măsuri financiar-fiscale şi bugetare

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Decretul 1.230/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023

Legea 269/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

publicat in M.Of. 916 din 11-oct-2023