Rasfoire documente

Hotarirea 33/2023 privind numirea vicepreşedinţilor Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Ordinul 6.495/2023 pentru aprobarea Metodologiei de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Metodologie din 2023 de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Ordinul 6.193/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic ''Dimitrie Bolintineanu'' din oraşul Bolintin-Vale, judeţul Giurgiu

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Ordinul 6.189/2023 privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 Lăzăreni din comuna Lăzăreni, judeţul Bihor

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Ordinul 6.036/2023 privind ridicarea autorizaţiei de funcţionare provizorie şi intrarea în lichidare a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic ''New Generation School'' din municipiul Bucureşti, sectorul 2

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Metodologie din 2023 de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Ordinul 3.393/2023 pentru aprobarea Metodologiei de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Decizia 389/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. 1 teza întâi şi ale art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Decizia 377/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice prin raportare la dispoziţiile art. 103 alin. (1) lit. a) şi c) din acelaşi act normativ

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023

Hotarirea 34/2023 privind numirea unor consilieri de conturi şi a doi vicepreşedinţi la Curtea de Conturi

publicat in M.Of. 915 din 10-oct-2023