Rasfoire documente

Decizia 427/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Nicoleta Butunoiu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Galaţi

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Decizia 426/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Sorin Ştefan Decă a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Educaţiei

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Decizia 425/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Cosmin-Mihai Dorle a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Satu Mare

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Decizia 424/2023 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Corneliu Cîrstea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Hotarirea 933/2023 privind trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Dâmboviţa, Argeş, Bihor, Timiş, Buzău şi Galaţi, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Hotarirea 932/2023 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Medicină Sportivă, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Decizia 382/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 35 alin. (5) din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Decizia 365/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 304 alin. (1) din Codul de procedură civilă

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023

Hotarirea 10/2023 privind numirea în funcţie a unui adjunct al Avocatului Poporului

publicat in M.Of. 914 din 10-oct-2023