Rasfoire documente

Hotarirea 924/2023 privind procedura de selecţie, remunerarea preşedintelui executiv, a vicepreşedinţilor executivi şi a administratorilor neexecutivi ai Consiliului de administraţie al Exim Banca Românească - S.A.

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Decizia 419/2023 pentru eliberarea domnului Constantin Ştefan din funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Decizia 421/2023 privind acordarea calităţii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Horia Iovu în domeniile educaţiei şi cercetării

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Decizia 420/2023 pentru numirea domnului Marius Antonie Negru în funcţia de secretar de stat la Ministerul Energiei

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Hotarirea 923/2023 pentru prelungirea perioadei de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2023 privind stabilirea tarifelor de primă maxime şi a altor măsuri aplicabile de către societăţile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Hotarirea 922/2023 privind suplimentarea bugetului Consiliului Superior al Magistraturii, pentru Institutul Naţional al Magistraturii, pe anul 2023, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru plata indemnizaţiilor auditorilor de justiţie şi a contribuţiilor angajatorului aferente acestora

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Hotarirea 921/2023 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Hotarirea 919/2023 privind numirea domnului Fulga Constantin în funcţia de subprefect al judeţului Hunedoara

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Hotarirea 918/2023 privind numirea domnului Florea Gabriel în funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Hotarirea 917/2023 privind eliberarea domnului Moşin Daniel din funcţia de subprefect al judeţului Sibiu

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Ordonanta urgenta 80/2023 pentru modificarea art. 1 alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023

Decizia 383/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 45 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 900 din 05-oct-2023