Rasfoire documente

Ordinul 3.362/2023 pentru aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul dispozitivelor medicale care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2017/745, precum şi a Listei standardelor române care adoptă standardele europene armonizate din domeniul dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro care intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2017/746

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Rezolutia MSC.484(103)/2021 Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Rezolutia MSC.457(101)/2019 Amendamente la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Ordinul 1.823/2023 pentru publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.457(101) şi Rezoluţia MSC.484(103) ale Comitetului de siguranţă maritimă din 13 iunie 2019, respectiv 13 mai 2021

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Ordinul 1.822/2023 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Norma din 2023 privind cerinţele pentru angajarea, pregătirea şi calificarea personalului care asigură paza şi/sau protecţia fizică a materialelor şi a instalaţiilor protejate din domeniul nuclear

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Ordinul 182/2023 pentru aprobarea Normelor privind cerinţele pentru angajarea, pregătirea şi calificarea personalului care asigură paza şi/sau protecţia fizică a materialelor şi a instalaţiilor protejate din domeniul nuclear

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023

Decizia 432/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 15 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere

publicat in M.Of. 906 din 09-oct-2023