Rasfoire documente

Ordinul 161/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în Ministerul Afacerilor Interne

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Hotarirea 913/2023 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Hotarirea 912/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale - Unitatea Teritorială 310

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Hotarirea 897/2023 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea şi completarea denumirii, descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ''Apele Române'', prin Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomiţa, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Hotarirea 896/2023 privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Luncoiu de Jos, judeţul Hunedoara

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Decretul 1.207/2023 pentru promulgarea Legii privind asigurarea cadrului naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Legea 266/2023 privind asigurarea cadrului naţional pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale Uniunii Europene în domeniul frontierelor şi vizelor, al cooperării poliţieneşti şi judiciare şi al azilului şi migraţiei

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Decretul 1.206/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023

Legea 265/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

publicat in M.Of. 893 din 04-oct-2023