Rasfoire documente

Ordinul 3.452/2023 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2023

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Ordinul 90/2023 pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Ordinul 2.540/2023 pentru stabilirea valorii sumei indexate care se acordă sub formă de tichete culturale pentru semestrul II al anului 2023

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Ordinul M.234/2023 pentru modificarea Condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Ordinul M.233/2023 privind încheierea contractelor educaţionale de către elevii/elevele din unităţile de învăţământ preuniversitar militar ale Ministerului Apărării Naţionale

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Decizia 418/2023 privind numirea unor membri în cadrul Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative şi pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 503/2022 privind numirea unor membri în cadrul Consiliului consultativ pentru evaluarea impactului actelor normative

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Decizia 417/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Ion Dinescu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Decizia 416/2023 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius-Ion Oltean a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Sibiu

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023

Decizia 403/2023 privind constatarea încetării exercitării, cu caracter temporar, de către domnul Cristi Sandu a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

publicat in M.Of. 899 din 05-oct-2023