Rasfoire documente

Decizia 438/2023 [R] referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 şi ale art. 3-5 din Legea nr. 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al acţiunilor care se tranzacţionează pe Piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, precum şi a legii în ansamblul său

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Ordinul 123/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Ordinul 2.039/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Norma 30/2023 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 22/2016 privind autorizarea de constituire a societăţii de pensii şi autorizarea de administrare a fondurilor de pensii administrate privat

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Ordinul 5.936/2023 privind acordarea acreditării Fundaţiei Ecologice Green Education pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ''F.E.G. Education'' Târgu Jiu din municipiul Târgu Jiu, judeţul Gorj

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Ordinul 2.887/2023 privind clasarea imobilului Cinematograful ''Bulevard'' (corp C1), Bd. Republicii nr. 35, municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, cu codul LMI BN-II-m-B-21205

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Ordinul 2.217/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe teritoriul României

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Hotarirea 899/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Ialomiţa, instituţie subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023

Hotarirea 898/2023 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi actualizarea valorii de inventar a două bunuri imobile din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Iaşi, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, care funcţionează în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi a reevaluării

publicat in M.Of. 897 din 05-oct-2023