Rasfoire documente

Norme Metodologice din 2023 privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Hotarirea 1.169/2023 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Ordinul 89/2023 privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Ordinul 6.322/2023 privind aprobarea tipologiei şi a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul şcolar şi universitar 2023-2024

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Ordinul 3.389/2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 736/2019 privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru asistarea circulatorie mecanică prin oxigenare extracorporală prin membrană sau minipompă rotativă axială percutană - AP-ECMO

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Ordinul 151/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispoziţii ale Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Hotarirea 58/2023 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea comună către Parlamentul European şi Consiliu - Strategia spaţială a Uniunii Europene pentru securitate şi apărare JOIN (2023) 9

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Hotarirea 57/2023 privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 74/2020 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Decretul 1223/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Legea 268/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2022 privind gestionarea financiară a fondurilor europene dedicate Afacerilor interne alocate României pentru perioada de programare 2021-2027

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Decretul 1222/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023

Legea 267/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

publicat in M.Of. 895 din 05-oct-2023