Rasfoire documente

Ordinul 2.462/2023 pentru aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

publicat in M.Of. 883 din 02-oct-2023

Norme Tehnice din 2023 privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes naţional, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale

publicat in M.Of. 883 din 02-oct-2023

Ordinul 1.668/2023 pentru aprobarea reglementării tehnice ''Norme tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes naţional, pe poduri, pasaje, viaducte, în tuneluri rutiere, precum şi amenajarea căilor de acces la drumurile de interes naţional, cu excepţia sectoarelor de drumuri naţionale situate în intravilanul municipiilor/reşedinţelor de judeţ care sunt în administrarea consiliilor locale''

publicat in M.Of. 883 din 02-oct-2023

Ordinul 903/2023 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 72/2023 pentru aprobarea formatului standard al informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

publicat in M.Of. 883 din 02-oct-2023

Ordinul 282/2023 privind aprobarea unor licenţe de concesiune pentru exploatare

publicat in M.Of. 883 din 02-oct-2023

Decretul 1.196/2023 privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României în grad de Mare Cruce

publicat in M.Of. 883 din 02-oct-2023